Aardappelziekte

Terra Biosa kan u helpen de kwaliteit van de grond te verbeteren. Hierdoor ontstaan gezondere aardappelen die beter weerstand kunnen bieden tegen bacteriele infecties. De micro-organismen eten de voedingsstoffen voor schimmels, waardoor deze de plant niet zullen aantasten.

Hieronder een lijst met de meest voorkomende aantastingen van aardappels in Nederland.
De tabel geeft in de laatste kolom aan of Terra Biosa geschikt is om te helpen bij het bestrijden van deze aandoening.

 

Type Specifieke aandoening Plaatje OK
schimmels aardappelziekte
(phytophthora )
 aardappelziekte  J
alternaria  J
fusarium (droogrot)  droogrot  J
lakschurft  J
netschurft
(Streptomyces spp.)
 J
zilverschurft  zilverschurft  J
Rhizoctonia-ziekte  J
verwelkingsziekte  J
wratziekte  wratziekte  J
bacteriën stengelnatrot  *
zwartbenigheid  *
bruinrot  *
insecten bladluis  bladluis  *
Coloradokever  coloradokever  *
nematoden  nematoden  *
aardappelmoeheid
(aardappelcystenaaltje)
Globodera rostochiensis

Globodera pallida
 *
wortelknobbelaaltjes
Meloidogyne hapla
Meloidogyne chitwoodii
Meloidogyne fallax
 *
diverse virussen
en viroïden
bladrolvirus  N
aardappel X-virus  N
aardappel Y-virus  N
aardappel S-virus  N
spindelknolviroïde
(PSTVd)
 N

* Door de planten sterker te maken zullen deze aandoeningen beduidend minder vaak voorkomen.