Bestrijdingsmiddelen

Terra Biosa kan helpen om het verbruik van pesticiden terug te dringen. Dit bespaart niet alleen veel geld, maar is ook beter voor het milieu.

Bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt in de land- en tuinbouw  bestaan uit drie verschillende componenten (die al dan niet samen worden gedoseerd) t.w.:

pesticides

● Fungiciden, waarvan de voornaamste taak is om de schimmels op de planten te vernietigen. Terra Biosa werkt tegen schimmels door de planten een sterkere weerstand te geven en ook door het voedsel van de schimmels op te eten. Dit laatste betekent dat schimmels geen geschikte condities aantreffen bij planten die behandeld zijn met Terra Biosa.  Dit geldt voor alle schimmels en derhalve hoeft u geen fungiciden meer te gebruiken.

● Insecticiden. Deze verwijderen insecten op de planten.

Biosa zal in het algemeen de planten sterker maken en ze minder afhankelijk laten zijn van pesticiden. Biosa kan hier niet 100% succes garanderen. Het kan gebeuren dat een bepaald insect toch nog kan overlevenEen goede strategie kan zijn om geen insecticiden te spuiten, maar zorgvuldig het gewas te controleren. Als ondanks de Biosa behandeling insecten voorkomen dan is plan B het toevoegen van de pesticiden.

● Herbiciden. Hiervan is het de bedoeling dat onkruid wordt aangepakt.  Aangezien dit natuurlijk ook groeiende planten zijn kan Biosa geen onderscheid maken tussen het onkruid en het betreffende gewas en kan hier dus geen ondersteuning bieden.
Wel is het zo dat door de grond-verbeterende werking van Biosa het kan voorkomen dat bepaalde soorten onkruid minder goed gedijen, bijvoorbeeld mos in gras.