Bodemverontreiniging

De micro-organismen in Terra Biosa zijn uitermate geschikt om kool- waterstof verontreiniging aan te pakken. Ook op plekken waar u normaliter niet bij kunt.

Voor sommige soorten bodemverontreiniging is het mogelijk Biosa te gebruiken om de verontreiniging in onschadelijke mineralen om te zetten in inactieve mineralen. Bijzonder effectief is het gebruik van Biosa bij olie- en dieselverontreiniging, maar bij andere soorten organische vervuiling is vaak ook zeer goed resultaat te boeken.

Voordeel is dat de grond niet hoeft te worden verwijderd, maar ter plekke kan worden behandeld. Doordat Biosa anaerobe bacteriën bevat kan deze zelfs onder gebouwen en constructies worden ingespoten om aldaar zijn werk te doen.

vuilegrond grondschoonmaken1