Gezondheid

Gezondheid is een dynamisch gegeven en door meerdere factoren beïnvloedbaar. Voor gezondheid moet er iets ‘gedaan’ worden. Gezondheidsbeleving is heel persoonlijk en bestrijkt een breder gebied dan lichamelijke gezondheid. Biosa staat voor een beter leven en werkt aan een gezondere wereld. Als lichaam en geest gezond functioneren is dat als goud voor het leven.

Gezondheid Neerlands hoogste goed

Nederland is koploper van vernieuwing; zo ook op het gebied van gezondheid. Dagelijkse aandacht voor meer balans draagt bij aan een goede gezondheid en daar worden mensen zich steeds meer bewust van. Er is geen onderwerp dat zo vaak de media haalt. De media staat vol met nieuws en informatie over gezondheid. Nederlanders zetten gezondheid graag op de eerste plaats. Maar zijn we succesvol op gebied van gezondheid?

Uit onderzoek blijkt dat er veel zieke mensen zijn. Een kwart (4,5 miljoen) van de mensen heeft 1 of meer chronische ziekten. Weet de Nederlandse bevolking niet wat gezondheid is, of ligt het anders?

Voor de één heeft gezondheid een hele andere betekenis dan voor de ander. Een stevige roker die al hoestend door het leven gaat, kan zich gezond voelen. Aan de andere kant zijn er mensen die zichzelf ziek praten en zo gezond zijn als een vis. Hypochondrie is daar een extreem voorbeeld van. Iemand die net genezen is van kanker zou zichzelf ‘gezond’ kunnen noemen, ondanks de ongemakken van medicijnen of gedane behandelingen.

Wat is nou eigenlijk gezondheid of gezond zijn en waar heeft het mee te maken? Wie bepaalt wat gezond is;

de persoon zelf, mensen in de directe leefomgeving, medici, de maatschappij?

Definitie van Gezondheid

Gezondheid is geen constant gegeven, geen staat van zijn. Het is een dynamisch gegeven dat door meerdere factoren beïnvloedbaar is. Voor gezondheid moet er iets gedaan worden. Gezondheid komt ergens vandaan, heeft een bron.

Hieronder enkele beschrijvingen die mensen geven wat gezondheid voor hun betekent of waar het mee te maken heeft.

Gezondheid:

 • je goed voelen
 • lichamelijk, geestelijk welbevinden
 • een vermogen om het lichamelijk en geestelijk evenwicht te herstellen
 • in welvaart leven
 • goed herstellend vermogen bezitten
 • de capaciteit hebben om te gaan met (chronische) ziekte

De WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, omschrijft gezondheid als: Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.” (1948)

Men is toe aan een meer dynamische definitie voor Gezondheid. Een volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn is onbereikbaar. Hetgeen zou betekenen dat gezondheid voor weinig mensen weggelegd is. Volledige gezondheid is nagenoeg niet haalbaar. Iedereen heeft wel eens wat ongemakken qua gezondheid en leefsituatie.

Realistisch gezien gaat de definitie van gezondheid veel meer over veerkrachtig zijn en het aanpassingsvermogen. Het vermogen om eigen regie in handen nemen, om de op ons afkomende invloeden aan te kunnen. Ermee omgaan om in evenwicht te blijven of weer te komen.

Gezondheid is een overkoepelend concept, een paraplu over een aantal subgebieden. Gezondheid wordt gekoppeld aan 3 gebieden van gezondheidsbeleving:

 • fysiek
 • mentaal
 • sociaal

Diverse onderzoekers spreken in het kader van gezondheid definitie over het 4e gebied waarop gezondheid betrekking heeft. Dit gebied is spiritualiteit.

Ziekte hoort bij gezondheid

Een absolute staat van gezondheid is niet mogelijk. Mensen worden dagelijks blootgesteld aan meerdere uitdagingen die afbraak doen op de gezondheid. Bij een gezond mens is er voldoende veerkracht om herstel te bewerkstellingen. De lichamelijke weerstand bepaalt grotendeels hoe ziekte of andere zaken aangepakt worden.

Door ziekte kan ons lichaam zich sterker maken voor mogelijke toekomstige aanvallen op ons lichamelijke en geestelijke systeem. Het immuunsysteem leert en zal de volgende keer de indringer snel te herkennen.

Verstoringen van buitenaf en onbalans kan door de krachtig herstellend vermogen van het mechanisme – het lichaam – aanpakken. Als de balans hersteld is, is gezondheid weer voelbaar. Gezondheid is ook het vermogen om onbalans terug te brengen naar balans.

Kinderen gaan door meerdere kinderziekten heen en bouwen zo hun weerstand verder op. Deze natuurlijke weerstand bouwt aan een krachtige basis van een volwassen leven.

Ziekte is niet altijd een teken van ongezondheid. Wel kan gesteld worden als mensen heel vaak ziek zijn, dat hun lichaam niet sterk is. Ziektekiemen kunnen het lichaam succesvol aanvallen, omdat het immuunsysteem niet voldoende kan beschermen.

Mensen met een handicap kunnen in de maatschappij aangezien worden als ongezond, terwijl dat niets zegt over gezondheid.

Oorlog in het lichaam

In het lichaam speelt zich continu een fikse noodzakelijke strijd af. Indringers van buitenaf worden aangevallen door het immuunsysteem dat overal in het lichaam aanwezig is. Ziektekiemen, virussen, schimmels, vuil, gifstoffen etc. worden door een gezond functionerend systeem aangevallen en uitgeschakeld. Gelukkig maar dat deze strijd gevoerd wordt; het biedt bescherming voor ons lichaam en onze gezondheid.

Andere vormen van disbalans, zoals blessures, ontstekingen en psychische klappen worden eveneens door het lichaam zelf aangepakt. Waar mogelijk zal het lichaam processen inschakelen om herstel te bewerkstelligen.

Optimaliseren van het totaalplaatje

Gezondheid vraagt een aktieve dagelijkse focus. Op diverse gebieden kunnen verbeteringen plaatsvinden en zo bijdragen aan een gezond leven en welbevinden.

Werken aan gezondheid:

 • voldoende dagelijkse (sport)beweging
 • gezonde leefomgeving
 • uitdagingen in het (werk)leven
 • (rijk) sociaal leven
 • hoeveel wordt gegeten en welke voeding
 • de kwaliteit van hetgeen dagelijks op het menu staat
 • wat wordt er nog meer gegeten tussen de maaltijden door; bewust zijn van de voeding- en vulstoffen
 • weten waar het eten vandaan komt en wat er mee gebeurd is. Draagt het bij aan gezondheid.

Gezondheid en voeding

Mensen vinden gezond leven meer en meer van belang. De kwaliteit van voeding wordt steeds belangrijker en de interesse voor biologische voeding stijgt nog steeds, aldus de media. Men is geïnteresseerd in hoe dieren, waarvan het vlees in de winkel ligt, geleefd hebben. Dat geldt ook voor groente en fruit; de herkomst en al of niet gebruik van bestrijdingsmiddelen spelen een rol bij het boodschappen doen. De biologische supermarkten winnen aan populariteit. Er zijn tegenwoordig meerdere grote landelijke winkelketens waar produkten van hoge kwaliteit verkocht worden. Men richt zich meer op de gezondheid van de produkten. Ondertussen zijn er veel labels voor gezondheid.

Op gebied van gezondheid en voeding vinden verschillende onderzoeken plaats. Veel ogen zijn gericht op de geïntegreerde visie op voeding en gezondheid. Er wordt verwacht dat deze visie in de toekomst algemeen geaccepteerd gaat worden. Hierbij wordt gekeken naar de samenhang van de gezondheid van de bodem, de manier waarop een plant kan opgroeien. De consument wil vaker weten waar het voedsel vandaan komt en wat omgevingsfactoren van de leefomgeving zijn.

De hele produktie keten lijkt interessanter te worden voor het gewone publiek. Men wordt zich bewust van de eventuele vervuiling die aanricht wordt tijdens productie. Of dat kringlopen verstoord worden met de voedselproductie.

In plaats van een produktie keten waar alles aan of achter elkaar zit, zodat er geen zicht meer is wat er achter of voor de schakel gebeurt, spreken sommige onderzoekers over een produktie ketting. Men pretendeert dat als er van een produktie keten naar een produktie ketting gegaan wordt, de hele produktie wel degelijk zicht is op wat er allemaal gebeurt. Zodat er effectief opgetreden kan worden naar verstoringen en vervuilingen. De wetenschap is er zich van bewust dat er over een aantal jaren wel eens onvoldoende grondstoffen kunnen zijn om bijvoorbeeld kunstmest te produceren. Er wordt gezocht naar een veerkrachtig systeem als alternatief voor kunstmest. Er zijn meerdere instituten bezig met onderzoeken op dit gebied.

Effecten van voeding op gezondheid

Onderzoekers en wetenschappers vragen zich af of de wijze van produceren effect heeft op de voedingskwaliteit en dus vervolgens op onze gezondheid. Diverse instituten zijn bezig om meer informatie te verkrijgen van de effecten van voeding op de gezondheid, maar ook of biologische produkten andere effecten op de gezondheid van mensen (en ook dieren) hebben. Of dat het niets uitmaakt biologische of niet biologische produkten te consumeren.

Gezonde voeding en gezondheid synoniem?

Een natuurlijk werkend systeem als het menselijk lichaam kan niet veel met chemische en/of lichaamsvreemde stoffen. Het levert ballast op. De lichaamsprocessen steken energie in het opruimen van ballaststoffen, hetgeen energieverbruik betekent. Of beter gezegd energieverlies. Bij overbelasting van het lichaam door deze energievreters is er minder energie die ingezet kan worden voor o.a. herstel.

Voedsel van een voedingsarme bodem zal geen volwaardig produkt opleveren. Gezondheid begint eigenlijk al in de grond.

Biologisch geteeld voedsel heeft minder balaststoffen, dan de bespoten versie. Door biologische landbouw produkten zonder bestrijdingsmiddelen te eten ondersteunen we de lichaamsprocessen en is er meer energie over voor het in evenwicht brengen van het geheel.

Gezondheid, biologisch en immuunsysteem

Immuunsysteem biologisch gevoerde kippen sterker en veerkrachtiger. Lees meer:

Rapport “Biologisch Gezonder? Een onderzoek naar biomarkers”

Aangeboden aan Minister Verburg van LNV

http://www.louisbolk.org/nl/voeding-en-gezondheid/voeding/biologisch-gezonder/