Gierput

Door omzetting van mest in voedingstoffen voor planten wordt er geen ammoniak meer aangemaakt door de mest. Hierdoor ontstaat een veel beter milieu, zowel in de gierput, als in de stal.

Voor mestverwerking wordt 2-3 liter Biosa per m3 mest gebruikt.

Indien het middel in een septic tank wordt toegepast gebruikt men een beluchtings apparaat.

Biosa zet de mest om in voedingsstoffen, die gemakkelijk worden opgenomen in de plant. Er is geen geur en de mest doodt de wormen en andere nuttige organismen in de grond niet. Bovendien verbetert ook de bodemkwaliteit, zodat er een betere waterafvoer kan plaatsvinden.
De Biosa is nog steeds aanwezig in het mest-residu en heeft dus ook een positieve invloed op het gewas waaraan de mest wordt toegevoegd.

mesttank mestspuiten