Golf gras onderhoud

Voorbeeld van gebruik Terra Biosa bij Ljungbyheds Golf Club in Zweden.

Doel van de behandeling:

golf

Ljungbyheds Golf Club is een 18 holes golfbaan, gelegen in een mooie natuurlijke omgeving aan de voet van Soderasen, Zweden. De baan bestond uit 9 greens en fairways. Vervolgens werden er in het tweede  jaar nogmaals 9 nieuwe holes in gebruik genomen. Deze holes werden volgens de nieuwste inzichten en methoden met behulp van drainage aangelegd en er werd direct ingezaaid. Er zijn nu dus 9 zogenaamde bodemgreens en 9 greens met drainage onder het zaaibed.

Op de nieuwe greens ontstond er al snel een probleem met wijdverspreide wortelafsterving, een probleem dat zelfs 8 jaar later nog zichtbaar was. In het voorjaar begonnen de plekken weer te groeien en eind juni, begin juli waren ze enorm in omvang toegenomen.

In het najaar waren de effecten van de slechte hergroei onder zomerse omstandigheden op o.a. wortelafsterving duidelijk, en na overleg met Biosa Denemarken, werd besloten om Terra Biosa vanaf het voorjaar op de baan te gaan testen. Het doel was om wortelafsterving te bestrijden, om de stikstofhoudende kunstmest met 30% te verminderen en om op de lange termijn meeldauwaantasting te voorkomen. Tevens werd als doel gesteld om een betere wortel ontwikkeling van het gras te bereiken en een zichtbaar betere groei.

greens2 greens1

Dosering:
Terra Biosa werd handmatig over de ca 400 tot 500 m2 greens gesproeid. Bij de eerste behandeling werd een dosering van 1% (1 liter Biosa/100 liter water) toegediend en vervolgens een dosering van 3‰ (3 dl Biosa/100 liter water) elke 14 dagen. Het water werd uit een eigen vijver op de golfbaan gehaald, er werd geen gechloreerd leidingwater gebruikt.

Resultaat (tot nu toe):
–  op alle plekken met wortel afsterving is het gras opnieuw hersteld
–  de groeisnelheid is aanzienlijk toegenomen
–  de beworteling is sterk toegenomen
–  het probleem met het aanleggen van nieuwe holes (ingraven van bakjes) is verdwenen, omdat de grond structuur verbeterd is. Voordien was de grond hard met veel stenen.
–  het gebruik van kunstmest kon worden teruggebracht van 200 kg/ha tot 125 kg/ha, dus een besparing van 37%. Dit is gunstig, zowel voor het mileu als voor de financiën
–  op een oude oefengreen, die tot aan dat voorjaar voornamelijk uit mos bestond, bleek dat alle mos verdwenen was en het gras weer volledig hersteld was.

De daarop volgende zomer  was een zeer natte en koude zomer. Daardoor waren er minder meeldauwaanvallen, op slechts 5 van de oude bodemgreens. Zowel de kale plekken op deze oude als op de nieuwe greens zijn behandeld met Terra Biosa concentraat en tot op de dag van vandaag zijn er geen schimmels meer opgetreden.
Na 2 tot 3 dagen begon er al nieuw gras te groeien en na 10 dagen waren de plekken vrijwel volledig hersteld.

Op het nieuwe deel van de golfbaan was er op sommige plekken structuurbederf ontstaan, plekken waar het regenwater onvoldoende wegdraint. Dit is een veel voorkomend probleem bij hevige regenval. Om nu de bodemstructuur te verbeteren, werd er met Terra Biosa gesproeid. Dit met zeer goed resultaat: vrijwel geen plassen meer op het gras, ondanks een zeer natte zomer.

Het gebruik van kunstmest werd gereduceerd met 37% en vanaf het derde jaar  kon het  zelfs gehalveerd worden van 200 kg/ha tot 90 kg/ha nu. Dit is zowel uit milieutechnisch als financieel oogpunt zeer aantrekkelijk. In het eerste volle jaar werd er reeds circa 3000€ bespaard op de exploitatie.

Voorwaarde is dat de grond een humusgehalte van minstens 3% bevat. Terra Biosa bevat ook fotosynthetische bacteriën, die op hun beurt bacteriën aantrekken die in staat zijn stikstof uit de lucht op te nemen en geschikt te maken voor opname door de plant.

Zichtbare effecten:
–  Terra Biosa verbetert de grondstructuur aanzienlijk. waardoor graswortels meer de diepte in kunnen groeien
–  Een krachtige groei en dichtere, sterkere grasmat
–  Snellere en vlakkere greens
–  Een sterker wortelstelsel, dat beter bestand is tegen ziektes en ook tegen extreme winterse omstandigheden.

Samenvatting:– Sterke vermindering van het kunstmestgebruik (op de lange termijn helemaal niet meer)
– Minimaal verbruik van bestrijdingsmiddelen (goed voor het milieu)
– Plekken met wortelafsterving zijn hersteld
– Krachtige hergroei
– Een zeer sterk wortelstelsel
– Snellere en vlakkere greens
– De structuur wordt meer open, waardoor zuurstof makkelijk kan doordringen
– Terra Biosa voorkomt mosgroei
– Het aantal regenwormen neemt toe
– Minimaliseert schimmels (snelle hergroei erna)
– Terra Biosa is voordelig in gebruik
– Beter bestand tegen droogte