Planten en gewas

Integrale Duurzame Landbouw en voeding is mede de basis om te werken aan een toekomstvisie voor duurzaamheid. BIOSA is in staat om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Het is noodzakelijk dat de bodemvruchbaarheid van een groot aantal percelen wordt hersteld. Dat kan op relatief korte termijn gerealiseerd worden als een aantal bodemverbeteraars zoals Betacal, compost, vaste mest, dikke fractie of champignonmest verrijkt met TERRA BIOSA gebruikt worden. Zelfs kan voorbewerkte vloeibare mest met TERRA BIOSA in het voorjaar worden gebruikt zonder ammoniak, methaan of zwavelwaterstof emissie. Het organischestofgehalte gaat omhoog en wordt het bodemleven weer hersteld. Als het daarop volgende jaar opnieuw drie keer TERRA BIOSA bij of op het gewas wordt toegediend kan de bodemstructuur zich weer volledig herstellen. Het verbruik van kunstmest m.n. stikstof  kan met 20% omlaag waardoor tevens aan de Nitraatrichtlijn wordt voldaan en toch de opbrengst aanzienlijk wordt verhoogd. Bovendien bouwt de plant van nature meer weerstand op tegen schimmelziekten en schadelijke insecten waardoor minder of geen ziektebestrijding noodzakelijk is.

globe

recycling