Scheiden kasafval nylon

Het scheiden kasafval nylon (bevestigingsmateriaal in kassen) uit het restmateriaal dat overblijft na de oogst kan met Biosa worden gerealiseerd.

Na het oogsten van bijvoorbeeld tomaten uit kassen haalt men de planten uit de kas.
Dit wordt gedaan door machines die de planten in kleine stukjes hakken.
Het afval wordt uit de kassen verwijderd en omgezet in compost.
Een probleem is dat de plastic clips die de planten opbinden in de kas ook in het afval belanden. Deze worden niet in compost omgezet.
Als de compost weer terug komt in de kassen zijn deze stukjes plastic nog steeds aanwezig.
Een idee is om Biosa te gebruiken om het organische deel om te zetten in zeer fijne compost en vervolgens het plastic eruit te filteren.

Scheiden kasafval nylon

Dit zou betekenen dat de hakmachines de planten niet al te fijn moeten hakken, maar ze veel meer intact moeten laten, waardoor de plastic restanten groter zijn en dus na behandeling met Biosa gemakkelijker uit de compost verwijderd kunnen worden.